Bohnenkamp Suisse AG

Bohnenkamp Suisse AG je zodpovedný za obchodné aktivity skupiny Bohnenkamp vo Švačiarsku.
Je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Bohnenkamp AG so sídlom v Osnabrücku.
Tel.: 00421 33 6486 100   Tel.: 228 882 907   Tel.: 030 4100900