Bohnenkamp Eastern Group

Od 1. júla je Bohnenkamp Eastern Group 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Bohnenkamp AG. Asi so 140 spolupracovníkmi v 7 krajinách (Estónsko, Lotyšsko, Litva, Bielorusko, Ukrajina, Rusko a Kazachstan) je po centrále v Osnabrücku najväčšou organizáciou v združení. Z centrály v Rige sa riadi 9 logistických a 11 odbytových pobočiek.
Tel.: 00421 33 6486 100   Tel.: 228 882 907   Tel.: 030 4100900