Bohnenkamp Austria Gesmbh

Spoločnosť Bohnenkamp Austria GesmbH je stopercentná dcérska spoločnosť Bohnenkamp AG so sídlom v Osnabrücku.
Je zodpovedná za obchodné aktivity v celom Rakúsku. Zákazníkom bude k dispozícii 6 odborníkov v oblasti predaja po telefóne a taktiež 2 experti v teréne na osobný kontakt .
Tel.: 00421 33 6486 100   Tel.: 228 882 907   Tel.: 030 4100900