Zabezpečenie súladu

Ako stredne veľký podnik zakladáme naše konanie na hodnotách čestnosti, rešpektu, dôvery, kvality, výkonu a trvalej udržateľnosti.


Na všetkých úrovniach konáme v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými pravidlami, predpismi, zákonmi a spoločenskými normami.

Okrem toho sa orientujeme podľa našich vnútorných smerníc a dobrovoľných vlastných prísľubov.
Dodržiavanie všetkých legislatívnych zákonov, predpisov a interných noriem je pre všetkých spolupracovníkov skupiny Bohnenkamp záväzné.Tel.: 00421 33 6486 100   Tel.: 228 882 907   Tel.: 030 4100900