Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Konáme spoločensky zodpovedne a trvalo udržateľne. Je to našou povinnosťou voči našim spolupracovníkom, nášmu regiónu a nášmu životnému prostrediu.

Tento postoj očakávame aj od našich obchodných partnerov a výrobcov nami dodávaných produktov.


S naším záväzkom trvalej udržateľnosti sa okrem iného spája kontinuálny ďalší rozvoj našich spolupracovníkov, na budúcnosť zamerané zabezpečenie nášho podniku a ekologické využívanie zdrojov.

Vo všetkých prevádzkach hospodárime s najmodernejšou technikou šetrenia energie s použitím energií z obnoviteľných zdrojov. V prípade produktov dôsledne dbáme na ich znateľné prispenie k znižovaniu spotreby pohonných hmôt, ochrane pôdy a zvyšovaniu výnosov.


Podľa hesla „Podporujme vzdelávanie – dajme šancu všetkým“ poskytuje nadácia Friedel & Gisela Bohnenkamp založená v roku 2008 stálu podporu vzdelávania detí, mládeže a dospelých (www.bohnenkamp-stifung.de)
Tel.: 00421 33 6486 100   Tel.: 228 882 907   Tel.: 030 4100900