Skupina Alliance sa špecializuje už viac ako 40 rokov na výrobu a rozvoj poľnohospodárskych, lesných, stavebných a EM pneumatík.
Výrobca ponúka zákazníkom vo viac ako 90 krajinách široký sortiment od jednoduchých diagonálnych pneumatík až po vysokokvalitné produkty s vysokou pridanou hodnotou.

Všetky produkty boli vyvinuté vo vlastnom výskumnom a rozvojovom centre a vyrobené v moderných výrobných závodoch v Izraeli a Indii. Kontinuálne kontroly kvality zabezpečujú vysokú kvalitu produktov na profesionálne použitie.
Tel.: 00421 33 6486 100   Tel.: 228 882 907   Tel.: 030 4100900