Diagonálne pneumatiky

Podľa vzťahu typu konštrukcie pneumatiky rolišujeme diagonálne a radiálne pneumatiky. Pri diagonálnych pneumatikách sú vedené nitky kostry plášťa šikmo/priečne (resp. diagonálne) z jednej strany pätky na druhú stranu pätky pneumatiky.
Bočná strana pneumatiky a jazdná plocha sú zhodne skonštruované a tým vytvárajú jednotný celok. Tým sa všetky pohyby bočnice až po jazdnú plochu pneumatiky ďalej presúvajú s nasledovnými zápormy:
Preklz na pôde (vysoký vlastný pohyb pneumatiky)
• tlakový vrchol so styčnou plochou pneumatiky s vozovkou
• rýchlejšie opotrebenie
• menej ťažnej sily
• väčšia spotreba pohonných hmôt
Diagonálne pneumatiky sú v bočnej oblasti rezistentnejšie (preto sa diagonálne pneumatiky používajú v lesnom hospodárstve)
Tel.: 00421 33 6486 100   Tel.: 228 882 907   Tel.: 030 4100900