ISO osvedčenie


Systém riadenia kvality podľa normy DIN EN ISO 9001:2008
Spoločnosť Bohnenkamp AG, je od Februára 2016 certifikovaná podľa normy DIN EN ISO 9001:2008.

Certifikačný proces bol dosiahnutý prostredníctvom renomovaného TÜV Rheinland komplexne a presne dľa normy.
Počas auditu bola účinnosť zavedenia Systému riadenia kvality, inštitúciou TÜV Rheinland potvrdená bez akýkoľvek odchýliek.

Certifikáty sú k dispozicií aj na stiahnutie.


Tel.: 00421 33 6486 100   Tel.: 228 882 907   Tel.: 030 4100900