„Najúspešnejší v živote je ten, kto je najlepšie informovaný“
(Benjamin Disraeli, politik a spisovateľ)Informujeme Vás o aktuálnych produktových novinkách, výstavách a všetkých trendoch v odbore pneumatík a poľnohospodárstva.
Prihláste sa teraz a budete mesačne informovaný!

Predaj a informácie sú len pre predajcov.

  
 
objedna'   neobjedna' 

 
Tel.: 00421 33 6486 100   Tel.: 228 882 907   Tel.: 030 4100900