Online-Príručka

Abecedný registerr  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

A

AS-pneumatiky

Táto skratka sa používa pre pneumatiky na poľnohospodárske traktory. Tieto pneumatiky majú šípový dezén na hnacích kolesách.

B

Bar

Bar je merná jednotka tlaku vzduchu.

C

Celoročné pneumatiky

Samostatná konštrukcia pneumatiky s vyváženými vlastnosťami ako pre letné tak aj pre zimné podmienky. Celoročné pneumatiky letné ako aj zimné pneumatiky sú podriadené adekvátnym poveternostným podmienkam.

D

Diagonálne pneumatiky

Podľa typu konštrukcie pneumatiky, rozlišujeme diagonálne a radiálne pneumatiky. Pri diagonálnych pneumatikách sú vedené nitky kostry plášťa šikmo/priečne (resp. diagonálne) z jednej strany pätky na druhú stranu pätky pneumatiky.
Prečítajte si viac »

Disk

Pri objednávke nových diskov je potrebné klásť veľký dôraz na presné miery disku, aby pneumatika sedela s diskom! Dôležité je tu vypracovanie a rozmery dier na šróby, priemer roztečovej kružnice dier, priemer stredovej diery a rozmer vystredenia disku. Toto sa meria od stredu disku po vnútornú plochu sklonu disku. Pozitívne vystredenie disku dodáva užší rozchod kolies, negatívne vystredenie disku naopak širší rozchod kolies.

DOT - číslo

DOT znamená americkú skratku pre " Oddelenie pre dopravu ". Číslo DOT na bočnici pneumatiky nehovorí iba o tom, že pneumatika vyhovuje US-nariadeniam. Posledné číslice poskytujú informácie o veku penumatiky : Podľa toho sa používa napr. "419" ako označenie pre pneumatiky vyrobené v 41. týždni výroby roku 1999. Od 01.01.2000 sa týžden výroby a rok výroby pneumatiky zobrazuje v štvorciferných číslach. To znamená, že posledné štyri číslice DOT-čísla predstavujú týždeň výroby a rok výroby pneumatiky: 1600 znamená, že pneumatika bola vyrobená v 16. týždni v 2000 roku.

Dvojmontáž

Dvojmontáž je výborná cenová alternatíva pre superširoké obutie, keď chceme chrániť pôdu a zvýšiť ťažnú silu traktora. Za zmienku stojí, že celková šírka kolies na ceste nepresahuje šírku 3 metrov.

H

Hĺbka lisovania / hĺbka injektovania

Je odstup medzi plochou, na ktorej je namontované koleso a stredom disku.
Je udávaný v milimetroch. Ak je ET 0 mm, znamená to, že koleso dolieha v súmernej rovine pneumatiky na brzdový bubon. Ak je ET väčšie ako 0 mm znamená to, že sú disk a s ním aj jazdná plocha pneumatiky zabudované viac do vnútra kolesa.

J

Jazdná plocha

Jazdná plocha je označenie pre tvarovaný dezén pneumatiky, ktorý je navulkanizovaný na kostre pneumatiky. Zmes gumy na jazdnej ploche pneumatiky rozhoduje spolu so zladením kostry pneumatiky o oderuvzdornosti a priľnavosti pneumatiky.

K

Kaučuk

Kaučuk sa vyrába z miazgy kaučukovníka. Moderné pneumatiky obsahujú síce veľké množstvo syntetického kaučuku. Napriek tomu je prírodný kaučuk ustavične najdôležitejšia surovina pri výrobe syntetických variantov. Približne 75% celosvetovej výroby kaučuku sa spracováva v gumárskom priemysle.

Kostra pneumatiky

Pod kostrou pneumatiky sa rozumejú bočné strany pneumatiky.

Kultivačné pneumatiky

Úzke kultivačné pneumatiky sa kvôli stúpajúcemu zaťaženiu nápravy v súčasnosti menej využívajú. Môžu sa ale kombinovať so štandardnými pneumatikami, aby sa znížila záťaž na pôdu pri určitých prácach na poli. Okrem toho sa používajú ako dvojmontáže.

L

Lesné pneumatiky

Lesné pneumatiky sú pri práci ohrozované ostrými konármi a pníkmi v lese. Preto majú obzvlášť stabilnú kostru pneumatiky. Väčšia časť lesných pneumatík sa vyrába v diagonálnom prevedení (pozri diagonálne pneumatiky).

N

Nízky priečny profil

Pri pneumatikách s nízkym priečnym profilom je výška skosu menšia ako šírka jazdnej plochy pneumatiky. Toto dodáva viac gumy na spodok ako aj väčšiu stabilitu pneumatiky.

Nosnosť

Nosnosť hovorí o tom, ako smieme maximálne zaťažiť pneumatiku. Tento údaj sa označuje ako záťažový index, tomu zodpovedajúci Load-Index alebo LI.

Príklady:
50 : 190 kg
100: 800 kg
101: 825 kg
116: 1250 kg
140: 2500 kg
160: 4500 kg
180: 8000 kg

P

PR (Ply Rating)

PR číslo udáva počet kordových vložiek v pneumatike. Toto číslo je ukazovateľom nosnosti pneumatiky. Postupne sa toto číslo nahrádza záťažovým indexom.

Prevýšenie

Vybočenie zo základného kruhu pneumatiky v horizontálnom alebo vertikálnom smere. V extrémnych prípadoch prevýšenie - ktoré pri dnešných prodkutoch skoro vôbec nemáme – je harmonizácia dôležitá. Pri tom sa so špeciálnym prístrojom zfrézuje čiastočne alebo úplne guma na jazdnej ploche pneumatiky.

Prezúvanie pneumatík

Prezúvanie pneumatík by malo prebiehať tak, aby sme pneumatiku nepoškodili. Pri dušovej pneumatike by sa mala vymeniť aj duša. Pri prezúvaní sa musí pätka pneumatiky natrieť s montážnou kapalinou, čo uľahčí aj jej prezutie.

Pri technike s pohonom všetkých 4 kolies je potrebné dbať na prevodové pomery určené výrobcom, tak aby tieto boli riadne zosúladené podľa údajov výrobcu.

Priemer disku

Odpovedá vnútornému priemeru pneumatiky a je označovaný v jednotkách – palcoch.

Priemer rozstupovej kružnice dier

Priemer rozstupovej kružnice dier patrí medzi najdôležitejšie miery kolesa. Štyri alebo päť dier alebo podporný čap na pripevnenie kolesa sú zoradené v kruhu. Nakoľko sú vozidlá vyrábané s rôznymi priemermi rozstupovej kružnice dier, je potrebné, aby disky s nimi súladili.

Pätka

Pätka pneumatiky je prechod z pneumatiky na disk. Pätka je dôležitá pri správnom osadení pneumatiky a jej tesnení. Potrebnú stabilitu pneumatiky zabezpečujú oceľové dráty.

Pätka disku

Ohnutý výbeh disku je označovaný ako bočné ohraničenie disku.

R

Radiálne pneumatiky

V radiálnych pneumatikách je štruktúra plátien preložená kolmo od strany po stranu pätiek pneu. Tento princíp umožňuje, že jednotlivé zóny pneumatiky môžu nezávisle pracovať, pohyby sa neprenášajú na behúň.
Dočítate sa viac »

Rozmery

Ktoré informácie obsahujú označenia rozmerov pneumatík, napr. 1050/50 R 32?

1050 = veľkosť prierezu pneumatiky v centimetroch

50 = pomer prierezu výšky pneumatiky k šírke pneumatiky. Výška bočnice pneumatiky sa meria od vnútorného okraja pätky pneumatiky po vonkajšiu šírku pneumatiky. V našom príklade má pneumatika šírku 1050 mm. Výška pneumatiky číní 50% zo šírky pneumatiky.

R - Radiálne pneumatiky

32 = Priemer disku v palcoch (vnútorný priemer pneumatiky od jednej dosadacej plochy pätky pneumatiky po druhú dosadaciu plochu pätky pneumatiky)

Rýchlostný index (Speed Index)

Rýchlostný index poskytuje informáciu o výrobnej maximálnej rýchlosti pneumatiky. Napr.
A1 : 5 km/h
A2 : 10 km/h
A3 : 15 km/h
A4 : 20 km/h
A5 : 25 km/h
B : 50 km/h
D : 65 km/h
E : 70 km/h

S

Samočistenie

Samočistenie je dôležitý symbol pre poľnohospodárske pneumatiky. Pôsobenie profilu pneumatík, ktoré majú zlé samočistenie, sa zhoršuje a tieto pneumatiky strácajú na ťažnej sile. Okrem toho tieto pneumatiky znečisťujú cestné komunikácie.

Medzi samočistením a ťažnou silou pneumatiky je jeden cieľový konflikt. Pre optimálnu ťažnú silu musí byť profil dezénu krížom k smeru jazdy vozidla. To znamená zároveň veľmi zlé samočistenie pneumatiky. Výrobcovia pneumatík preto stále hľadajú nové optimálne kompromisy.

Starostlivosť

Pneumatiky nepotrebujú zo zásady žiadnu zvláštnu starostlivosť. Avšak je potrebné zaobchádzať s nimi šetrne, aby sa predišlo ich rýchlemu starnutiu. K tomu patrí napríklad, že pneumatiky pri dlhšom státí na slnku je potrebné chrániť. Okrem toho by mali byť vozidlá mimo sezóny parkované so štandardne nahustenými pneumatikami.

T

TL

TL je skátené označenie pre Tubeless, označenie pre pneumatiku bez duše.

Tlak pneumatík

Tlak pneumatík a objem vzduchu v pneumatikách rozhodujú o nosnosti pneumatík. Napríklad: pneumatika znesie väčšiu záťaž pri 1,6 baroch ako pri 0,8 baroch.

Tlak pneumatík sa musí prispôsobiť na príslušné použitie. Pre použitie pneumatiky na cestách by mali byť natlakované na jazdu na cestách, čo dovoľuje napr. 40 km/h jazdu. Pre použitie v poli by mal byť tlak pneumatík nižší, aby sa šetrila pôda a zvýšila ťažná sila pneumatík.

Tlak vzduchu

Správny tlak vzduchu v pneumatike je predpokladom pre dokonalé jazdné vlastnosti pneumatiky. Počet najazdených kilometrov, brzdná plocha alebo dobré sedenie vozidla v zákrutách závisí od správneho nahustenia pneumatík. Tlak pneumatík sa zásadne meria na studených pneumatikách a najlepšie každý týždeň. Pokyny o tlaku vzduchu nájdete v príručke alebo na motore. Vysoký tlak v pneumatikách znižuje komfort a zvyšuje preklz, nízky tlak v pneumatikách vedie k zvýšenej nestabilite a k prehrievaniu pneumatiky. Poškodenie pneumatiky môže mať za následok - (v najhoršom prípade) oddelenie jazdnej plochy - behúňa pneumatiky.

TT

TT alebo Tube Type znamená, že ide o pneumatiku, ktorá musí byť vybavená pri jazde dušou

Typ konštrukcie pneumatiky

Pokiaľ ide o typ konštrukcie pneumatiky, rozlišujeme medzi diagonálnymi a radiálnymi pneumatikami (pozri tam).

U

Uskadnenie

Ideálne sa pneumatiky uskladňujú v tmavých, suchých a chladných miestach. V žiadnom prípade sa pneumatiky nesmú skladovať s chemikáliami, mastiacimi prostriedkami alebo pohonnými hmotami.

V

Vek

Proces starnutia pneumatík prebieha veľmi pomaly. Technicky aj právne sú pneumatiky, ktoré sú tri roky odborne skladované, pokladané za nové (rovno z továrne) a päť rokov skladované pneumatiky sú pokladané za nové.
Podľa DOT-čísla ( na bočnej strane pneumatiky) je možné určiť vek pneumatiky. DOT 4004 znamená, že táto pneumatika bola vyrobená v 40-tom týždni roku 2004.

Vodná náplň

Vodná náplň pneumatík je v súčastnosti obľúbenou metódou v hustení traktorov. Dnešné ventily sú tomu prispôsobené.

Celý objem pneumatiky nesmie byť naplnený vodou, ale max. ca. 70 - 75% (toto množstvo je dosiahnuté, keď namiesto vzduchu je vytláčaná voda z tlakového ventilu). Po doplnení vody sa nahustí pneumatika vzduchom.

V zimných mesiacoch musí byť voda zmiešaná s nemrznúcou kvapalinou ( v typoch s dušou je to zmes Calciumchloridu a Magnesiumchloridu )

Výroba

Pneumatika sa vyrába zo štyroch surovín. K týmto surovinám patrí kaučuk, olej, sadze, kremičitan atď. Pod vysokými teplotami a tlakom sa miešajú tieto suroviny a po vychladnutí sa valcujú. Dodatočne sa skladá pneumatika z rôznych zmesí gumy, napr. pre jazdnú plochu, kostru pneumatiky a pätku. Pneumatika sa vyrába z jednotlivých častí a vrstiev. Nakoniec sa dá pneumatika „upiecť“ do vykurovaného lisu. Podtým sa rozumie vulkanizácia jednotlivých elementov – častí pneumatiky. To zapríčiňuje, že sa molekuly komponentov pneumatiky zosieťujú.

Vyvažovanie

Vyvažovanie pneumatík je predpoklad pre komfortnú jazdu a zabránenie vibráciám, ktoré zhoršujú jazdné vlastnosti pneumatiky. Je to vyvolané nerovnomerným rozložením hmoty pneumatiky. Protizávažia na disku vyrovnávajú nevyváženosť, ktorá vzniká pri otáčavom pohybe pneumatiky.

Výška skosenia

Výška skosu má vzťah k šírke pneumatiky. Znamená to, že pri veľkosti pneumatiky 155/70 R 13 T udáva hodnota 70 (70% z šírky pneumatiky) výšku pneumatiky. V tomto prípade sa hovorí o pneumatike zo série 70. V súčasnosti máme série od 80 do 25. Ak má pneumatika hodnotu menšiu ako 55, je považovaná za širokú pneumatiku.

Vzťah plochy prierezu

Pomer medzi výškou skosu pneumatiky k šírke pneumatiky. Napríklad: Pneumatika veľkosti 175/70 R 13 má šírku 175 mm, výšku skosu 70% z šírky pneumatiky, posledné dve čísla označujú veľkosť palcov (medzinárodne).

Z

Zaťaženie nápravy

V technických údajoch traktorov/ťahačov sa udáva maximálne zaťaženie zadnej a prednej nápravy. Nie je to súmerné s váhovým povolením obutia. Pri používaní traktorov sa musí dbať ako na maximálne zaťaženie nápravy, tak aj na okamžitú maximálnu nosnosť pneumatiky.

Zális ráfika

Tiež nazývaný ako šírka disku, sa meria medzi pätkami disku (vnútorný rozstup disku).

Zmiešané obutie vozidla

Použitie pneumatík rôzneho druhu konštrukcie je dovolené, pokiaľ máte k dispozícii povolenie alebo technický posudok.
Tel.: 00421 33 6486 100   Tel.: 228 882 907   Tel.: 030 4100900