Pneumatiky IF/VF na použitie v oblasti poľnohospodárstva majú v teste na poli jednoznačnú prevahu

Spoločnosť Bohnenkamp preukázal, že jej vlastný testovací rad je šetrnejší k pôde.
Prísľub výkonov novej technológie pneumatík IF/VF znie úžasne. Poľnohospodári majú ťažiť z vyššej šetrnosti k pôde a z vyšších výnosov, a zároveň majú ušetriť cenné pohonné hmoty. V štandardizovanom terénnom teste skúmali odborníci na pneumatiky spoločnosti Bohnenkamp spolu s výrobcom poľnohospodárskych strojov Amazone, čo zostalo z týchto sebavedomých vyhlásení na poli.

rozmetadlo AMAZONE ZG TS 1001 Profis Pro
rozmetadlo AMAZONE ZG TS1001 Profis Pro, poľný postrekovač Ux 5201 Super, poľný postrekovať Pantera 4502H
Meranie pomocou penetrometra

Základy techniky IF a VF

Pneumatiky IF (pneumatiky Improved/Increased Flexion) sú schopné pri 20 percentom nižšom plniacom tlaku pneumatík pohybovať rovnakou záťažou, ako porovnateľné štandardné pneumatiky – alebo až o 20 percent vyššou záťažou ako pri rovnakom tlaku v pneumatike. Pneumatiky VF (pneumatiky Very High Flexion) rozširujú túto hranicu výkonu dokonca až na 40 percent. Toto umožňuje pozmenená konštrukcia kostry pneumatiky. Väčší počet tenších vrstiev, tvoriacich kostru, prepožičiava pneumatike pri meniacich sa tlakových pomeroch potrebnú pružnosť a stabilitu a zachováva bezpečnú trakciu. Ak chcú poľnohospodári na poli zamedziť nadmernému zaťaženiu pôdy, môžu znížiť vnútorný tlak u týchto výrobkov, a tak zväčšiť stykovú plochu pneumatiky s podkladom. Pred zmenou – návratom na cestu – je možné opäť zvýšiť tlak v pneumatike opačným smerom tak, aby dochádzalo k úspore pohonných hmôt.

Závody Amazone H. Dreyer GmbH & Co. KG (názov značky: AMAZONE) z dolnosaského Hasbergen-Gast poskytli pre vykonávaný test na poli poľnohospodárske stroje a zariadenia. AMAZONE je ako renomovaný výrobca poľnohospodárskych a komunálnych strojov už po mnohé roky presvedčeným zákazníkom spoločnosti Bohnenkamp AG pri prvotnom vybavovaní svojich výrobkov.

Vyrazme von na pole – priame porovnanie pneumatík IF/VF a štandardných pneumatík

Testovaná bola technológia Improved Flexion na ťahanom poľnom postrekovači AMAZONE UX 5201 Super. Technológia Very High Flexion bola kompletne testovaná na ťahanom rozmetadle AMAZONE ZG TS 1001 ProfisPro, ako aj na samohybnom poľnom postrekovači AMAZONE Pantera 4502H. Pri zariadení Pantera 4502H je veľmi zaujímavá predovšetkým kombinácia vysokého zaťaženia kolies pri relatívne úzkych pneumatikách s vysokým tlakom vnútri pneumatík. Využitie technológie VF umožňuje práve tu značné zníženie tlaku vo vnútri pneumatiky, a to viac ako o jednu tretinu v porovnaní s konvenčnými pneumatikami.

Na ľavej strane zariadenia boli vždy namontované pneumatiky s bežnou štandardnou technológiou, zatiaľ čo na pravej strane bola použitá porovnateľná technológia IF, resp. VF. Pred odchodom do terénu bolo zariadenie naložené pod nestranným dohľadom Tima Klemanna, vedúceho projektu pre značku AMAZONE, a v materskom závode v Hasbergen-Gast bolo zistené presné zaťaženie kolies, resp. bol nastavený plniaci tlak pneumatík podľa zadania.

 

Jednoznačné výsledky merania: pri hĺbke stopy a pri zhutnení

Keď sme boli takto pripravení, vyrazili sme za najlepšieho počasia na pole. Po predchádzajúcom období, počas ktorého málo pršalo, bola pôda pri teste na poli pomerne suchá, čo je pre vykonanie testu dôležité, pretože nosnosť pôdy je o to väčšia, čím je pôda suchšia a čím je jej hustota uloženia vyššia. Vlhké a kypré pôdy sa zhutňujú oveľa ľahšie.

Merané a porovnávané boli vždy absolútna hĺbka jazdnej stopy a hĺbka prieniku pri pevne definovaných odporoch za pomoci pôdneho penetrometra. Je meradlom hustoty pôdy a tým aj meradlom pre možnosť prenikania koreňov. Vyššia hĺbka prieniku penetrometra preukazuje menšie zhutnenie pôdy. Referenčná hĺbka prieniku pri pôde, po ktorej sa nejazdilo, predstavovala 30 cm.

Tabuľka

 

Poľný postrekovač UX 5201 Super

Rozmetadlo ZG TS 1001 ProfisPro

Poľný postrekovač Pantera 4502H

 

Konvenčný

IF/VF

Konvenčný

IF/VF

Konvenčný

IF-/VF

Zaťaženie kolesa

4210 kg

4300 kg

3800 kg

3900 kg

4000 kg

4000 kg

Tlak v pneumatike

1,6 bar

1,1 bar

1,3 bar

0,9 bar

2,8 bar

1,8 bar

Hĺbka jazdnej stopy

10 cm

7 cm

10,5 cm

7,5 cm

14 cm

10 cm

Hĺbka penetrometra

21,8 cm

24,3 cm

25,1 cm

 27,2cm

20 cm

22 cm

 

 

Vo všetkých výsledných meraniach sa zreteľne ukazuje jasný obraz – predovšetkým v súvislosti s hĺbkou jazdnej stopy. Zariadenia Amazone zanechali na pneumatikách IF/VF o približne 25 až 30 percent plytšiu jazdnú stopu – a to napriek väčšiemu alebo rovnakému meranému zaťaženiu kolies. A zatiaľ čo penetrometer dosiahol v stopách konvenčných pneumatík priemernú hĺbku 22,3 cm, v kyprej stope po pneumatikách IF/VF priemerne za všetky stroje a meracie body prenikol o 10 percentuálnych bodov hlbšie. Pre znázornenie: počítané na jeden hektár plochy poľa majú rastliny pri použití technológie IF/VF o 220 kubických metrov viac priestoru pre korene, ktoré slúžia na prijímanie živín. Efekt vyššej šetrnosti k pôde použitím technológie IF, resp. VF, je preukázateľný a jednoznačne pozitívny.

Technológia VF sa skôr či neskôr stane štandardnou technológiou na poli

Pre Heika Holthausa, vedúceho agrárneho obchodného úseku v spoločnosti Bohnenkamp AG, predstavovali výsledky testov pôsobivé potvrdenie prísľubu výkonu: „Pomocou nedávno vytvorenej možnosti, kedy sme schopní novou technológiou vybavovať kompletné jazdné súpravy, sa použitia pre poľnohospodárov a podnikateľov, poskytujúcich služby za úhradu v oblasti poľnohospodárstva, vyplatia ešte viac. Mierne vyššia nákupná cena za túto technológiu sa teraz oplatí ešte viac v dôsledku vyšších výnosov pri zbere a v dôsledku značného zníženia spotreby pohonných hmôt.“ Vedúci z Osnabrücku už vníma u potenciálnych používateľov zvyšujúci sa záujem o technológiu, ktorá sa čím ďalej tým viac osvedčuje . Pre neho predstavuje technológia VF v strednodobom horizonte budúcnosť pneumatík používaných v poľnohospodárstve. „Ten, kto bol nadšený už používaním technológie IF, prejde v budúcnosti na ďalší vývoj tejto technológie vo forme pneumatík VF a ten, kto ešte len začne používať túto technológiu, ktorá určuje budúcnosť, sa bude na základe ekonomických aspektov zaoberať skôr rovno pneumatikami VF a vynechá medzikrok používania pneumatík IF.“