Prehľad nového označenia pneumatík EÚ

Pneumatiky, ktoré budú od 1. mája 2021 schádzať z výrobných liniek, budú musieť byť označené novým štítkom. Na ňom sa okrem iného bude uvádzať valivý odpor, hluk valenia a priľnavosť behúňa za mokra. Predajcovia pneumatík budú musieť poskytovať označenie v predajniach a na digitálnych médiách.

Nový štítok EÚ je od 1. mája tohto roku povinný pre všetky pneumatiky kategórie C1 (osobné automobily), C2 (ľahké nákladné automobily) a C3 (nákladné automobily), ak sú schválené pre rýchlosť vyššiu ako 80 km/h. Štítok je povinný aj pre všetky ostatné pneumatiky. Nový štítok EÚ pre predajcov pneumatík a spotrebiteľov poskytuje podrobnejšie informácie ako doteraz. Cieľom je predávať viac pneumatík, ktoré vydávajú menej hluku a predovšetkým znižujú spotrebu paliva. Týmto spôsobom má nové označenie pneumatík EÚ prispieť ku klimatickej neutralite. Počas prechodnej fázy môžu byť pneumatiky vyrobené pred 1. májom 2021 naďalej označené starým označením EÚ a v premávke.

Čo je nové na novom označení pneumatík EÚ

Odstupňovanie hodnôt brzdenia za mokra a valivého odporu sa zmení. Hladina hluku sa okrem toho uvádza s presnou špecifikáciou v decibeloch a triedami hluku A, B alebo C. Okrem toho existujú dva symboly pre priľnavosť na snehu (3PMSF) a priľnavosť na ľade. Koncoví používatelia si môžu stiahnuť údaje o jednotlivých pneumatikách prostredníctvom kódu QR z novej databázy EÚ EPREL. Je to pohodlné a zvyšuje to transparentnosť predaja. Určité povinnosti však vyplývajú aj pre predajcov pneumatík.

 

Čo znamená nové označenie EÚ pre predajcov pneumatík

Povinnosť informovať

  • Konečný používateľ musí byť na mieste alebo telefonicky oboznámený so štítkom EÚ a hodnotami, ktoré uvádza predajca.
  • Štítok sa musí odovzdať konečnému používateľovi pred predajom buď ako analógová kópia, alebo elektronicky.
  • Štítok musí byť umiestnený na jasne viditeľnom mieste na pneumatike alebo vedľa nej v mieste predaja v stacionárnom obchode.
  • Karta údajov o výrobku musí byť k dispozícii v digitálnej forme a na požiadanie sa musí poskytnúť aj v tlačenej forme.
  • - Ak je pneumatika súčasťou série niekoľkých rovnakých pneumatík, stačí jedno označenie na sérii; aj v tomto prípade musia byť informácie k dispozícii pred predajom.

Tvorba ponuky

  • Každý vizuálny alebo tlačený propagačný materiál pre konkrétny typ pneumatiky musí obsahovať príslušné označenie pneumatiky v grafickej podobe. Ak je uvedená cena pneumatiky, štítok pneumatiky musí byť uvedený v blízkosti označenia ceny.
  • V prípade vizuálneho propagačného materiálu na internete pre konkrétny typ pneumatiky môžu distribútori poskytnúť označenie pneumatiky prostredníctvom vnoreného zobrazenia, napríklad pomocou efektu prechodu myšou.
  • V zozname výrobkov stačí uviesť príslušné symboly výkonu a uvedené hodnoty na štítku.
  • Pri ponukách zasielaných e-mailom alebo podobným spôsobom postačuje odkaz na príslušné údaje o článku v databáze EPREL.
  • Pri fakturácii sa odporúča pri každom článku uviesť odkaz na databázu EPREL.

Ďalšie informácie nájdete tu:

Databáza EPREL