Bohnenkamp ako zamestnávateľ

Bohnenkamp s.r.o. ako súčasť úspešnej podnikateľskej skupiny môže pozerať späť na viac ako 70 úspešných rokov. Najdôležitejším faktorom úspechu sú naši angažovaní zamestnanci, pre ktorých je servis najvyššou prioritou. Ponúkame Vám moderné pracovné miesto v medzinárodnej spoločnosti, ktorá patrí do segmentu malých a stredných podnikov.

Orientácia na tím

Ako pracovná skupina, oddelenie alebo medzinárodný projektový tím – v spoločnosti Bohnenkamp spolu dosiahneme veľké ciele. Rovnako tímovo oslavujeme úspechy a preberáme zodpovednosť za úlohy a výzvy. Silný tím skupiny Bohnenkamp má už medzičasom viac ako 600 zamestnancov. Vsádzame na individuálne silné stránky, ktoré v tíme spájame pre dobro našich zákazníkov z oblasti obchodu, strojárstva a servisu. Preto v skupine Bohnenkamp nájdu ozajstní tímoví hráči okrem napínavých výziev aj najlepšie rámcové podmienky pre spoločné pracovné úspechy.

Osobne

My v skupine Bohnenkamp poznáme svoje úlohy a svoje podnikanie: Obchod sa robí s ľuďmi a medzi ľuďmi. Má to tak ostať aj v digitálnej ére. Preto kladieme veľký dôraz na osobný kontakt medzi nami a našimi obchodnými partnermi. Tento osobný komponent posilňujeme plochými hierarchiami, maximálnou slobodou konania pre našich zamestnancov a čo najmenšou byrokraciou. „Osobne“ pre nás však znamená aj to, aby sme každého zamestnanca rozvíjali s ohľadom na jeho silné a slabé stránky, a aby sme ako zamestnávateľ pre neho boli v prípade nutnosti vhodnou oporou.

Medzinárodne

Spoločnosť Bohnenkamp AG spája atraktívne medzinárodné pracovné prostredie s bezpečnosťou a trvalou udržateľnosťou malej až strednej obchodnej spoločnosti zo spolkového štátu Dolné Sasko. Naše pobočky a dcérske spoločnosti, ako aj naše podnikanie v 26 krajinách ovplyvňujú náš bežný pracovný deň vo všetkých oddeleniach. K tomu sa pridávajú známi dodávatelia a vývojárski partneri z celého sveta, napríklad z Číny, Indie alebo USA. Na pozadí našich medzinárodných štruktúr zaručujú miestne kompetencie a zodpovednosť typickú flexibilitu a zákaznícku orientáciu spoločnosti Bohnenkamp.

Udržateľne

Kto k nám raz príde, zostane u nás spravidla dlho. Platí to pre našich zákazníkov, ako aj pre našich zamestnancov. Vnímame to ako dobrú indíciu, že ako spoločnosť jednáme navonok a aj dovnútra starostlivo a opatrne. Naše obchodné rozhodnutia robíme zodpovedne s ohľadom na trh, pracovnú silu a našich zákazníkov. Táto flexibilita, prezieravosť a opatrnosť nám dávajú nevyhnutné možnosti prispôsobenia sa rozvoju nášho odvetvia a vedú nás bezpečne a udržateľne do budúcnosti.

Hľadiac vpred

Čo bude Bohnenkamp v budúcnosti predstavovať ako spoločnosť a ako zamestnávateľ? Už dnes pripravujeme smer pre úspešnú obchodnú budúcnosť. Našich špecialistov zajtrajška sami trénujeme komplexne a naprieč všetkými oddeleniami na vynikajúcej úrovni, zabezpečujeme našu výkonnosť, okrem iného aj pomocou certifikovaného manažmentu kvality, a pre našich zákazníkov, dodávateľov a obchodných priateľov sme vždy spoľahlivým a kompetentným partnerom. Svojimi skúsenosťami z viac než 60 úspešných rokov hľadíme predvídavo do bezpečnej a solídnej budúcnosti.

Máte záujem? Potom k nám podajte žiadosť o zamestnanie!
Pozrite sa na naše voľné pracovné miesta alebo nám pošlite svoju iniciatívnu žiadosť o zamestnanie. Tešíme sa na Vás. Dovidenia v spoločnosti Bohnenkamp!

PODAJTE SI ŽIADOSŤ TERAZ!