Tešíme sa na Tvoju žiadosť!

Pošlite svoju žiadosť o niektoré z voľných pracovných miest alebo nám pošlite iniciatívnu žiadosť o zamestnanie.
Čo by Vaša žiadosť mala v každom prípade obsahovať:

Sprievodný list

... vysvetľuje vzťah k pracovnému miestu alebo želanému úseku, vyzdvihuje Vaše dôležité kvalifikácie a objasňuje Váš záujem o našu spoločnosť.

Životopis

... kompletne zobrazuje Vašu doterajšiu študentskú a pracovnú kariéru, vrátane ďalšieho vzdelávania.

Kópie vysvedčení

... vzdelávacích inštitúcií alebo bývalých zamestnávateľov, ktoré potvrdia Vaše údaje v životopise.

Prosím, zašlite nám svoju úplnú žiadosť v jednom dokumente vo formáte PDF emailom na bewerbung@bohnenkamp.at:

Alebo

PODAJTE SI ŽIADOSŤ TERAZ!