Váš silný partner pre pneumatiky a kolesá na Slovensku.

Ako popredný dodávateľ poľnohospodárskych pneumatík, diskov a príslušenstva sme pripravený kompetentne a spoľahlivo zásobovať našich predajcov a výrobcov kvalitnými produktmi z nášho širokého sortimentu.

Priamo na mieste

Naši obchodní zástupcovia sa priamo na mieste kompetentne, blízko a spoľahlivo starajú o Vaše potreby. Kontaktné osoby vo svojom regióne nájdete tu.

Po telefóne

Kvalifikované kolegyne a kolegovia zodpovedia všetky Vaše otázky a postarajú sa o Vašu záležitosť. Nájdite svoju kontaktnú osobu.

Obchod

Prehľadne a na jednom mieste vidíte všetky technické údaje a ako registrovaný zákazník dostanete prístup k našim zásobám a cenám.

5 500 Zásielok za deň

6 600 Kontajnerov za rok

150 000 m² skladovacej plochy

Dojmy z troch dní VDBUM
Windpower – Power meets efficiency

Trvalo udržateľné správanie

Trvalo udržateľné správanie vnímame ako našu osobnú a podnikateľskú povinnosť a samozrejme aj u našich obchodných partneroch uvítame zodpovedné jednanie. Stredobodom našich záujmov o trvalú udržateľnosť stojí neustále zlepšovanie a vývoj našich zamestnancov, zdravé pretrvávanie našej spoločnosti a využitie zdrojov šetrných k životnému prostrediu. Nasledujúce tri príklady ukazujú, ako prakticky vnímame našu zodpovednosť na rozličných úrovniach.

Zdroje

Na všetkých pobočkách a lokalitách využívame už dnes najmodernejšie technológie šetrenia energií a tiež energiu z obnoviteľných zdrojov – zdokumentované je to v úspešnom energetickom audite DIN EN 16247-1.

Viac

Udržateľnosť

Produkty, ktoré predávame, neustále a dôsledne posudzujeme s ohľadom na pozitívny prínos k spotrebe pohonných hmôt, šetreniu planéty a zvýšeniu výnosov.

Viac

Spoločnosť

Nadácia Friedela a Gisely Bohnenkampových, ​​založená v roku 2008, udržateľne podporuje vzdelávanie detí, dospievajúcich a dospelých pod heslom „Podporujte vzdelávanie – vezmite každého“.

K nadácii