Preberáme zodpovednosť

Našu skupinu vedieme v súlade s hodnotami stredne veľkej rodinnej spoločnosti. Dodržanie všetkých zákonných predpisov je samozrejmosťou pre všetkých našich zamestnancov. Okrem toho dávajú naše interné smernice našim predajcom dodatočný spoľahlivý rámec.

Udržateľnosť

Konáme zodpovedne a udržateľne v súlade s naším záväzkom trvalej udržateľnosti a toto konanie očakávame aj od dodávateľov, s ktorými už dlhé roky partnersky spolupracujeme. Naše výrobky by mali ponúknuť čo možno najlepší prínos k znižovaniu spotreby pohonných látok, šetreniu pôdy a zvyšovaniu výnosu.

Všetky naše lokality sú certifikované podľa normy DIN 9001 ISO.

Compliance

Naše jednanie sa zakladá na hodnotách ako čestnosť, rešpekt, dôvera, kvalita, výkon a trvalá udržateľnosť a je v súlade s národnými a medzinárodnými pravidlami, predpismi, zákonmi a obchodnými či podnikateľskými normami. Naša sebadôvera je založená na záväznom kódexe správania spoločnosti Bohnenkamp.

Ku kódexu správania

Rastúca zodpovednosť

Naša zodpovednosť voči spoločnosti, našim zamestnancom a životnému prostrediu sa vyvíjala ruku v ruke s našou spoločnosťou. Aj príbeh a história našej spoločnosti dokazuje, ako rástla naša zodpovednosť,.

K príbehu a histórii spoločnosti

Nadácia spoločnosti Bohnenkamp

Nadácia spoločnosti Bohnenkamp sa pod mottom „Podporujte vzdelávanie – vezmite každého“ zasadzuje o rovnosť príležitostí a podporuje mladých ľudí, ktorí sú z rozličných dôvodov „znevýhodnení“ vzdelávacím systémom.

K nadácii

Vzdelanie

V mnohých oddeleniach našej spoločnosti tvoríme a vzdelávame každý rok budúcich profesionálov skupiny Bohnenkamp a preberáme tak zodpovednosť za spoločnosť a predovšetkým mladú generáciu.

K vzdelávaniu