Preberáme zodpovednosť

Našu skupinu vedieme v súlade s hodnotami stredne veľkej rodinnej spoločnosti. Dodržanie všetkých zákonných predpisov je samozrejmosťou pre všetkých našich zamestnancov. Okrem toho dávajú naše interné smernice našim predajcom dodatočný spoľahlivý rámec.

Udržateľnosť

Konáme zodpovedne a udržateľne v súlade s naším záväzkom trvalej udržateľnosti a toto konanie očakávame aj od dodávateľov, s ktorými už dlhé roky partnersky spolupracujeme. Naše výrobky by mali ponúknuť čo možno najlepší prínos k znižovaniu spotreby pohonných látok, šetreniu pôdy a zvyšovaniu výnosu.

Všetky naše lokality sú certifikované podľa normy DIN 9001 ISO.

Compliance

Naše jednanie sa zakladá na hodnotách ako čestnosť, rešpekt, dôvera, kvalita, výkon a trvalá udržateľnosť a je v súlade s národnými a medzinárodnými pravidlami, predpismi, zákonmi a obchodnými či podnikateľskými normami. Naša sebadôvera je založená na záväznom kódexe správania spoločnosti Bohnenkamp.

Code of Conduct of the Bohnenkamp Group

Code of Conduct for Suppliers of the Bohnenkamp Group

Rastúca zodpovednosť

Naša zodpovednosť voči spoločnosti, našim zamestnancom a životnému prostrediu sa vyvíjala ruku v ruke s našou spoločnosťou. Aj príbeh a história našej spoločnosti dokazuje, ako rástla naša zodpovednosť,.

K príbehu a histórii spoločnosti

Nadácia spoločnosti Bohnenkamp

Nadácia spoločnosti Bohnenkamp sa pod mottom „Podporujte vzdelávanie – vezmite každého“ zasadzuje o rovnosť príležitostí a podporuje mladých ľudí, ktorí sú z rozličných dôvodov „znevýhodnení“ vzdelávacím systémom.

K nadácii

Vzdelanie

V mnohých oddeleniach našej spoločnosti tvoríme a vzdelávame každý rok budúcich profesionálov skupiny Bohnenkamp a preberáme tak zodpovednosť za spoločnosť a predovšetkým mladú generáciu.

K vzdelávaniu