Vhodné alternatívy vždy nájdete online!

Online obchod Bohnenkamp ponúka obrovský výber produktov, z ktorých máme skoro všetky v našich skladoch. Aj keď však vykonávame intenzívne predbežné plánovanie, môže sa vo výnimočných prípadoch stať, že požadovaná pneumatika aktuálne nie je dostupná.

Neustále sa ukazuje, že online obchod nie je platforma výlučne na objednávanie, ale predovšetkým užitočný servisný a poradenský nástroj. Teraz sme rozšírili servisné funkcie o dôležitú funkciu „Alternatívy“ a uľahčujeme vám tak hľadanie alternatív za produkty, ktoré nie sú na sklade. Ak je stav zásob určitého tovaru aktuálne na nule, ponúkneme vám automaticky alternatívne produkty, ktoré sú podobné hľadanému. Pritom nevyužívame vyhľadávacie algoritmy, ale skúsenosti našich zamestnancov. Naši špecialisti pre vás osobne vyhľadali alternatívne produkty na základe svojich rozsiahlych skúseností a odborných znalostí. Tak si môžete byť istý, že rýchlo a spoľahlivo nájdete správny produkt. A ak by ste predsa ešte mali otázky, naši produktoví špecialisti sú vám, samozrejme, aj naďalej k dispozícii telefonicky.