Spoločnosť Bohnenkamp AG menuje nového predsedu dozornej rady

Prof. Dr. Norbert Winkeljohann nastupuje po Franzovi-Josefovi Hillebrandtovi.
Valné zhromaždenie spoločnosti Bohnenkamp AG vymenovalo prof. Dr. Norberta Winkeljohanna (62) za nového predsedu dozornej rady. Norbert Winkeljohann preberá funkciu od Franza-Josefa Hillebrandta (75), ktorý po 19 rokoch činnosti z výboru odstúpil.

[Translate to Slovakian:] Prof. Dr. Norbert Winkeljohann (links) folgt auf Franz-Josef Hillebrandt (rechts)  als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bohnenkamp AG.

[Translate to Slovakian:] Prof. Dr. Norbert Winkeljohann (links) folgt auf Franz-Josef Hillebrandt (rechts) als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bohnenkamp AG.

Podnikateľ so špecializáciou na stredne veľké podniky

Prof. Dr. Norbert Winkeljohann je audítorom a daňovým poradcom, do júna 2018 bol predsedom predstavenstva audítorskej spoločnosti PwC Europe SE. Narodil sa v Osnabrücku a pôsobí v dozorných radách rôznych veľkých nemeckých podnikov, okrem iného v banke Deutsche Bank AG. Je predsedom dozornej rady v spoločnostiach Bayer AG, Sievert AG v Osnabrücku, ako aj Heristo AG v Bad Rothenfelde. „V jednej zo svojich predchádzajúcich funkcií viedol Winkeljohann okrem iného stredne veľký obchodný úsek spoločnosti PwC. Je kvalifikovaným odborníkom pre štruktúry stredne veľkých podnikov a v súčasnosti má silné väzby na región okolo Osnabrücku. Pozná krajinu aj ľudí“, vysvetľuje jeho predchodca vo funkcii Franz-Josef Hillebrandt.

Tri desaťročia s pohľadom vpred

Franz-Josef Hillebrandt, bývalý predseda predstavenstva sporiteľne Osnabrücker Sparkasse, sprevádzal podnik Bohnenkamp 32 rokov; najprv ako člen dozornej rady a predseda dozornej rady spoločnosti Friedel Bohnenkamp GmbH & Co KG a od roku 2001 ako predseda dozornej rady spoločnosti Bohnenkamp AG. Počas tejto doby sa podnik stal vedúcim európskym dodávateľom pneumatík a kolies pre profesionálne použitie, prevzal a založil rôzne medzinárodné spoločnosti a rozvinul logistické stanovisko v Osnabrücku do podoby vysoko moderného centrálneho skladu so skladovacou plochou viac ako 85.000 m2.

Osobnosti, ktoré pomáhali formovať spoločnosť

Zmenu na čele dozornej rady spoločnosti Bohnenkamp AG vytvárajú dve silné osobnosti. Gregor Ruth, predseda predstavenstva Bohnenkamp AG, ocenil zmenu pohľadom do minulosti a pohľadom do budúcnosti: „V mene všetkých zamestnancov podniku ďakujem Franzovi-Josefovi Hillebrandtovi za dlhú, otvorenú a konštruktívnu spoluprácu. Dozorná rada podporovala pod jeho vedením veľa priekopníckych rozhodnutí pre kontinuálny a úspešný rast.

A som si istý, že s prof. Winkeljohannom sa podniku podarilo získať podnikateľskú osobnosť, ktorá s nami bude rovnako úspešne pokračovať na tejto ceste. Blahoželáme mu k jeho vymenovaniu a tešíme sa na spoluprácu.“

Prof. Dr. Norbert Winkeljohann po svojom zvolení poďakoval za vyslovenú dôveru: „Teším sa na nové úlohy, na podnik a na ľudí, ktorí pracujú pre spoločnosť Bohnenkamp. Ako obyvateľov Osnabrücku sa vraciam vždy rád k svojim koreňom a s hrdosťou a radosťou sa pozerám na úplne špeciálny podnik v našom regióne.“